”Acupuncture for Spasticity after Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”. Funnen i Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2015, Article ID 870398, 12 pages. Effektivitet av Akupunktur och Elektroakupunktur för post-stroke spasticitet, Meta-analys av 5 RCT. I artikeln valdes 5 RCT av 187 publikationer i Medline, EMBASE och Cochrane. Jämfördes effekterna av akupunktur och Elektroakupunktur med vanlig vård-placebo-. Metaanalys visade att akupunktur eller Elektroakupunktur minskade signifikant post-stroke spasticitet. Nackdel: Akupunktur som enda behandling eller som ett komplement till andra behandlingar. Det skulle bli mer trovärdigt om studier ingår bara akupunktur som enda behandling och inte som komplement. Sham akupunktur kan vara också verksam. Har klassisk akupunktur och Elektroakupunktur liknande effekt?

Sammanställd av Begonia Menendez, grupp 32

 

Funnen i International Journal of Molecular Sciences. Int J Mol Sci. 2017 Nov; 18(11): 2270. Akupunktur vid ischemisk strokerehabilitering: en litteraturöversikt (PubMed 200-01-01 -2015-12-31).

Kliniska studier och Meta-analys visade effekten av klassisk akupunktur och Elektroakupunktur för att förbättra balans, spasticitet, öka muskelstyrkan och allmänt tillstånd post-stroke patienter. Flera olika mekanismer är involverade i de positiva effekterna: neurogenes, cerebral blodflöde, anti-apoptos, neurokemikalier, minne och LTP (långtidspotentiering). 40 artiklar valdes. Samtliga studier utfördes djurförsöksmodeller med samma inkluderingskriterier. Det finns begränsningar: inducerad ocklusion av en artär kan skilja sig från en icke-experimentellt stroke, anestesi används i några studier under akupunkturbehandlingen hos djur och man vet inte om denna praxis påverkar akupunktureffekten. Fördelar: vid akupunktur hos djur kan utredas om effekten av akupunktur i samma ischemisk område. Har klassisk akupunktur och Elektroakupunktur liknande effekt? Effekten av västerländsk akupunktur tar inte hänsyn till individuell diagnos som kan variera kraftigt mellan olika individer och därmed påverka prognosen. De mest använda akupunkterna: Du 20, St36, Li11, Du26, Du14, Li4. Enligt min åsikt fattas viktiga punkter.

Sammanfattad av Begonia Menendez, Grupp 32

 

Elektroakupunktur (EA) kan förbättra symtomen på ångest och depression hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

En kinesisk forskargrupp tilldelade 54 patienter att få akupunktur eller sham akupunktur i 16 veckor. I akupunkturgruppen nålades två uppsättningar akupunkturpunkter omväxlande. Uppsättning ett bestod av Zhongji REN-3, Qihai REN-6, bilaterala Guilai ST-29, bilaterala Sanyinjiao SP-6, bilaterala Yinlingquan SP-9, bilaterala Hegu LI-4 och Baihui DU-20, medan uppsättning två bestod av bilaterala Tianshu ST -25, bilaterala Guilai ST-29, Zhongji REN-3, Qihai REN-6, bilaterala Sanyinjiao SP-6, bilaterala Taichong LIV-3, bilaterala Neiguan P-6, Baihui och DU-20. Kontrollgruppen fick nål vid fyra punkter (två på axlarna och två på överarmen) på platser som var avlägsna från akupunkturpunkterna.

Punkterna i akupunkturgruppen stimulerades vid låg frekvens (2 Hz), medan i sham gruppen var nålarna anslutna till maskinen som satt till en intensitet av noll. Efter 16-veckors intervention hade mängden ångest- och depression minskat signifikant från baslinjen i akupunkturgruppen och var signifikant lägre än hos kontrollgruppen. Betydande förbättringar inom områdena mental hälsa, vitalitet, social funktion, allmän hälsa och hälsoövergång.

Effekter av elektroakupunktur på ångest och depression hos ogifta patienter med polycystiskt ovariesyndrom: sekundär analys av en pilot randomiserad kontrollerad studie. Acupunct Med. 2019 feb; 37 (1): 40-46, funnen i Journal of Chinese Medicine

Lava Magnusson, Grupp 31

Gravida kvinnor med bäckenbälte och ländryggssmärta som behandlas med akupunktur utöver rutinvård rapporterar mindre smärta och funktionshinder än de som bara får rutinvård.

Franska forskare fördelade 199 kvinnor mellan vecka 16 och 34 till antingen fem sessioner med akupunktur plus standardvård, eller bara standardvård, under en fyra veckors period, med ytterligare sessioner tillgängliga på patientens begäran. Val av akupunkturpunkt baserades på smärtläge och diagnos av traditionell kinesisk medicin (TKM) av antingen njurbrist eller blodstagnation.

Akupunkturpunkter som användes var Weizhong BL-40, Cilao BL-32 Shenshu BL-23, Zhubin KID-9, Taichong LIV-3, SP-10 Xuehai, Huantiao GB-30, Chengshan BL-57, Hengu KID-11, Zhongdu LIV- 6 och ahshi punkter.

Andelen dagar då patienter rapporterade smärtvärden mindre än 4 av 10 var större i akupunkturgruppen än i standardvårdsgruppen (61 procent mot 48 procent). Medelvärden för funktionshinder var också lägre i akupunkturgruppen än med enbart standardvård. Förutom att det var mer effektivt var akupunktur plus rutinvård billigare än bara rutinvård ur samhällets perspektiv. Ur sjukhusets perspektiv kostade akupunktur ytterligare € 22 för varje dag med ett smärtbetyg mindre än fyra. Ur det samhälleliga perspektivet kompenserades de högre direkta sjukvårdskostnaderna för akupunktur av lägre indirekta kostnader för frånvaro från arbetet.

Kostnadseffektivitet av akupunktur kontra standardvård för bäcken och ländryggsmärta under graviditet: En randomiserad kontrollerad studie. PLoS One. 2019 22 april; 14 (4): e0214195 funnen i Journal of Chinese Medicine

Lava Magnusson, Grupp 31

PMS är en av de allra vanligaste gynekologiska besvären. Några studier har rapporterat effekt vid behandling med akupunktur, men interventions tiderna varierar.

Denna studie utvärderade effekten av akupunktur för patienter med PMS och lämplig tid att initiera akupunkturterapi. En omfattande litteratursökning utfördes på 9 elektroniska databaser fram till september 2018.

RCT-studier om akupunktur för PMS jämfört med medicinering, sham akupunktur eller ingen behandling ingick. Totalt inkluderade 15 studier, bestående av 1103 fall. Sammantaget ökade akupunktur signifikant den effektiva behandlingen av PMS jämfört med medicin och sham akupunktur. Undergruppsanalyser visade ingen signifikant skillnad mellan olika interventionstider för att starta akupunkturbehandling. Bland de akupunkturpunkter som var involverade i behandlingen av PMS var SP6, LR3 och RN4 de mest använda.

Denna metaanalys avslöjar att akupunktur leder till effektivare och bättre behandling, men interventionstiden har ingen betydande effekt på akupunkturens effektivitet.

Acupuncture for Premenstrual Syndrome at Different Intervention Time: A Systemic Review and Meta-Analysis. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, No. 37 Shierqiao Road, Jinniu District, Chengdu, Sichuan 610075, China. Sichuan Integrative Medicine Hospital, South Renmin Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan 610041, China.

Funnen via Pubmed.
Lava Markusson, grupp 31