Akupunktur för barn inom autismspektrum

Syftet med den här studien var att bedöma effektiviteten och säkerheten av akupunktur vid symtomatisk förbättring hos barn inom autismspektrum.

Forskningsrapporten bestod av 38 studier och 2862 barn deltog. Endast 1 studie bedömdes ha ett lågt risk resultat (ROB – risk of bias) och 37 studier bedömdes ha ett högt risk resultat (ROB – risk of bias). Resultaten visade att akupunkturgrupper kan ha en högre klinisk effektiv frekvens än icke-akupunkturgrupper.

Barn med autism kan ha nytta av akupunktur på grund av dess effektivitet och säkerhet. Med tanke på den låga kvaliteten på evidensen för de bedömda resultaten och det höga utfallet för analyserade prövningar bör resultaten dock betraktas med försiktighet.

Forskargruppen använde sig av följande källor: Cochrane Library, PubMed, Embase, Medline, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wanfang, Chinese Science and Technology Periodical (VIP) och Chinese Biological Medicine (CBM), från 1 januari 2012 till 25 september 2022. Autism Behavior Checklist (ABC), Childhood Autism Rating Scale (CARS) och Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) antogs som resultatindikatorer.

Tre granskare bedömde oberoende av varandra risken för bias (ROB) och bedömningen av bedömning, utveckling och utvärdering av rekommendationer (GRADE). Med hjälp av Review Manager (RevMan) 5.3 och Stata 12.0 analyserades data.

Lun, Tingting MS a ; Lin, Shaoping MS a,b ; Chen, Yuecai MS a ; Zhao, Yunxuan BS a ; Wang,
Dexin MS a ; Li, Li MD c ; Yu, Jin PhD a,*

Källa: Pubmed
Sammanställt av Eva Pellgaard

Föregående rapport
Akupunktur och postoperativ smärtlindring