En metaanalys 19 studier (18 från Kina) med sammanlagt 1679 deltagare visade på signifikant bättre resultat för akupunktur både på kort och lång sikt. Akupunktur gav också färre biverkningar. I artikeln kritiserar man de studier som ingår, att de flesta håller dålig kvalitet.

(Acupuncture for the treatment of functional constipation. Journal of Traditional Chinese Medicine 2016 Oct;36(5):578-87)

Funnen via PubMed

Sammanställd av Cecilia Drott, grupp 34

 

En randomiserad studie med 66 patienter. Manuell akupunktur gavs på följande punkter i 40 minuter: GB 41, SJ 5,

ST 36, HT 3, LI 4, KI 7, GV 4, SP 6, BL 23, BL 30, BL 58 och BL 66.

Elakupunkturgruppen fick först manuell akupunktur i 30 minuter och sen elektrisk stimulering av BL 23-BL 30 och GV 4 bilateralt i 10 minuter. Bägge grupperna förbättrades, men det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.

(Effectiveness of Manual and Electrical Acupuncture for Chronic Non-specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Journal of acupuncture and Meridian Studies 2020 Jun; 13(3):87-93)

Funnen via PubMed

Sammanställd av Cecilia Drott, grupp 34

Referens https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112450/ Forskningen är utförd av Jimin Park, Youngjoo Sohn och Hyangsook Lee vid Kyung Hee University, Seoul, Korea, samt Adrian R White vid Plymouth University Peninsula Schools of Medicin and Dentistry, Plymouth, UK. Publicerad 2014.

Bakgrund

Intresset för akupunktur för akupunktur i samband med graviditet ökar, men det finns lite forskning som visar på att det är en säker behandling. Denna studie ville undersöka biverkningar med akupunktur vid graviditet. Genomförande Forskarna har undersökt en mängd relevanta artiklar som berör behandling med akupunktur och moxa i samband med graviditet hos kvinnor. Undersökning gjordes av all data om biverkningar och en bedömning om hur alvarliga de var, orsakssamband och frekvens.

Slutsats

Man undersökte 105 studier och i 25 av dessa beskrevs biverkningar. Biverkningarna kategoriserades som säkert, sannolikt eller möjligen orsakade av akupunkturbehandling. Samtliga biverkningar bedömdes som milda eller måttliga och nålproblem bedömdes som den vanligaste orsaken. Svåra biverkningar var få och alla ansågs osannolikt orsakats av akupunktur. Den totala andelen biverkningar var 1,9% och biverkningar som bedömdes som säkert, sannorlikt eller möjligen orsakats av akupunktur var 1,3%. Forskarna kom till slutsatsen att akupunktur i samband med graviditet verkar ge få biverkningar då den är utförd korrekt av utbildad akupunktör.

Egna kommentarer

Intressant undersökning och resultat, speciellt med tanke på att det inte är tillåtet att behandla gravida i Sverige om man inte är legitimerad. Samtidigt som den visar på vikten av att välja en utbildad akupunktör. Har själv fått akupunktur för foglossning under graviditet och som smärtlindring vid förlossning, vilket fungerade väldigt bra.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

En randomiserad studie med 152 deltagare. 54 fick hand- och öronakupunktur, 50 vanlig akupunktur och 48 medicinsk vård, alla tre grupperna fick massage och fysioterapi. För hand- och öronakupunktur användes punkterna EX-UE7 och AH-9 bilateralt. För vanlig akupunktur användes punkterna UB 23, UB 40 och NJ 3, alla bilateralt.

Akupunktur hade bättre effekt än medicinsk vård, och hand-öronakupunktur hade bäst effekt,

Speciellt efter en längre tid hade gått.

(Effect of hand-ear acupuncture on chronic low-back pain: a randomized controlled trial.

Journal of Traditional Chinese Medicine 2019 Aug; 39(4):587-598)

Funnen via PubMed

Sammanställd av Cecilia Drott, Grupp 34

 Referens http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1816-acupunctureoutperforms-drug-for-insomnia-relief Forskningen utfördes vid Zhejiang Chinese Medical University, China. Publicerad 2017.

Bakgrund

Forskarna ville jämföra akupunktur och ett kraftfullt och vanligt sömnläkemedel, Zopiklon. Genomförande Undersökning gjordes på 112 patienter med sömnlöshet som delades upp i en akupunkturgrupp och en Zopiklon-grupp. Läkemedelsgruppen fick 7,5 mg Zopiklon en gång per dag i 30 dagar. Akupunkturgruppen fick akupunktur på Du20 (Gv-20 Baihui), EX-HN-1 (Sishencong), Anmian, samt sekundära punkter baserade på en individuell diagnos enligt TCM.

Slutsats

Man fann att akupunktur är effektivare än Zopiklon när det gäller att förbättra sömnens varaktighet, kvalitet, effektivitet och hur väl patienten fungerade på dagtid. Akupunktur uppnådde en effekt på 92,9% och Zopiklon uppnådde en effekt på 67,9%. I akupunkturgruppen blev 10 patienter helt återställda jämfört med 3 patienter i läkemedelsgruppen. 4 patienter i akupunkturgruppen uppnådde inga förbättringar, jämfört med 18 i läkemedelsgruppen.

Egna kommentarer

TCM fokuserar på hela individen och inte bara symtomen, i detta fall sömnlösheten. Rimligen det en grundläggande skillnad som ger ett bättre resultat för akupunkturgruppen, dels under behandlingstiden, men även långsiktigt. Saknar information om biverkningar i de båda grupperna, där Zopiklon troligen ger mer biverkningar. Akupunkturbehandlingen ger dessutom rimligen en mer naturlig sömn än läkemedel kan åstadkomma.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29