Forskningsrapporter

Forskningsrapporter

Akupunktur för barn inom autismspektrum

Forskningsrapporter
Syftet med den här studien var att bedöma effektiviteten och säkerheten av akupunktur vid symtomatisk förbättring hos barn inom autismspektrum. Forskningsrapporten bestod av 38 studier och 2862 barn deltog. Endast…

Akupunkturens effekt på pollenallergi

Forskningsrapporter
En systematisk översikt och metaanalysutvärdering av sammanlagt 30 randomiserade kontrollerade studier om akupunkturens effekt på pollenallergi publicerades november 2022. Studierna som genomlystes jämförde traditionell kinesisk nålakupunktur med antingen skenakupunktur, ingen…

Akupunktur inom idrottsmedicin

Forskningsrapporter
Referens (PubMed) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38115589/ , december 2023. Journal of Acupuncture and Meridian Studies (JAMS) 2023; 16(6): 239-247 https://doi.org/10.51507/j.jams.2023.16.6.239 En grupp amerikanska forskare (George G A Pujalte, Michael Malone, Akhil Mandavalli, Davong David…

Artiklar