Tillägg av akupunktur behandling ger bättre resultat vid behandling av postcovid

I en randomiserad klinisk prövning delades 160 patienter med postcovid-19-tillstånd slumpmässigt delades upp i två grupper. Båda grupperna fick behandling med komplexa rehabiliteringsmetoder och i en av grupperna behandlades man dessutom med akupunktur. Detta skedde under perioden 1 mars 2022 till 1 juli 2022.

Utvärderingen gjordes via Bartel-index, Borg-skalan, Modified Dyspnéa Scale och 6-minuters gångtestet.
Resultatet visar på en statistiskt signifikant förbättring i alla skalor/test i gruppen som också fick akupunktur jämfört med gruppen som inte fick akupunktur, där man endast såg signifikant förbättring i Modified Dyspnéa Scale och Borg skala. Slutsatsen är att rehabilitering med akupunktur är möjlig och effektiv för patienter som återhämtar sig efter covid-19.

Acupuncture as an Additional Method of Rehabilitation Post-COVID-19: a randomized controlled trial published in J Pharmacopuncture. 2023 Sep 30; 26(3): 238–246

Funnen via PubMed

Sammanställd av Djamila Stålnäbb, grupp 35

Föregående rapport
Akupunkturens effekt på pollenallergi
Nästa rapport
Akupunktur tycks vara fördelaktig vid behandling av Parkinsons sjukdom