Akupunkturens effekt på pollenallergi

En systematisk översikt och metaanalysutvärdering av sammanlagt 30 randomiserade kontrollerade studier om akupunkturens effekt på pollenallergi publicerades november 2022.

Studierna som genomlystes jämförde traditionell kinesisk nålakupunktur med antingen skenakupunktur, ingen behandling eller konventionell medicinering för allergisk rinit (ofta kallad för pollenallergi eller hösnuva i Sverige).

Slutsatserna från översikten visar att traditionell kinesisk nålakupunktur är en effektiv och säker behandling för allergisk rinit. Enligt resultaten i de genomlysta studierna ger behandling med nålakupunktur såväl symtomlindring, förbättrad livskvalitet, minskad medicinanvändning och ökad patienttillfredsställelse.

Ytterligare studier behövs för att säkerställa behandlingens kostnadseffektivitet samt överlägsenheten vad gäller symtomlindring jämfört med konventionell medicinering.

(DOI: 10.1016/j.joim.2022.08.004)
(Filiform needle acupuncture for allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. J Integr Med. 2022 Nov;20(6):497-513.)

Funnen via Pubmed.

Sammanställd av Djamila Stålnäbb, grupp 35

Föregående rapport
Akupunktur inom idrottsmedicin
Nästa rapport
Tillägg av akupunktur behandling ger bättre resultat vid behandling av postcovid