Akupunktur tycks vara fördelaktig vid behandling av Parkinsons sjukdom

Man har i denna forskning granskat aktuella studier och reflekterar över potentialen av akupunktur som en ny och effektiv behandlingsstrategi för PD (Parkinson’s disease).
Slutsatserna är att akupunktur kan vara fördelaktigt för PD-behandling, särskilt när det gäller att lindra PD-symtom när det kombineras med anti-PD-medicin, vilket minskar den nödvändiga dosen av medicin och därmed också dess biverkningar. Vidare ser man att akupunktur, under tidiga stadier av PD, till och med kan användas för att ersätta medicin samt fördröja utvecklingen av sjukdomen.
Fördelarna med akupunktur kommer att behöva verifieras ytterligare genom grundläggande och kliniska studier

Acupuncture for Parkinson’s Disease: Efficacy Evaluation and Mechanisms in the Dopaminergic Neural Circuit published in Neural Plast. 2021; 2021: 9926445

Funnen via Pubmed

Sammanställd av Djamila Stålnäbb, grupp 35

Föregående rapport
Tillägg av akupunktur behandling ger bättre resultat vid behandling av postcovid
Nästa rapport
Effekt av icke-invasiv akupunktur med användning av NIR.