Terapeutiska effekter av akupunktur på blodsockernivåer hos patienter med diabetes typ 2

” Therapeutic effects of acupuncture on blood glucose level among patients with type-2 diabetes mellitus: A randomized clinical trial.” Funnen i Journal of Traditional Chinese Medical Sciences. Volume 6, Issue 1, January 2019, Pages 101-107. Verum akupunktur versus sham akupunktur på nivåer av fastande plasma glukos (FPG) och HbA1c bland patienter med typ-2 diabetes mellitus under behandling med metformin. 80 deltagare delades i sham akupunkturgrupp och verum akupunktur grupp. 15 akupunkter, 20 min behandlingstid med jämn manipulation i Verum grupp. Sham grupp behandlades med små nålar, 3 eller 5 mm djup utan manipulation vid icke akupunkturpunkter. 14 sesioner, 10 veckors behandling. Akupunktur i kombination med metformin har större effekt än placebo. Nackdel: studie varade 3 månader, långtidsstudier måste undersökas. Metformin kan ha biverkningar som gastrointestinal irritation, laktatacidos m.m. Vilka effekt har metformin enligt Chinese Medicine? Akupunkterna: Sj5, St25, St36, St40, Ren6, Ren 12, Bl13, Bl20, Bl23, Sp10, Sp6, Liv3, Li4, Li11.

Sammanställd av Begonia Menendez, grupp 32

Föregående rapport
Akupunktur vid ischemisk strokebehandling: en litteraturöversikt
Nästa rapport
Effektivitet av akupunktur och elektroakupunktur för post-stroke spasticitet