Akupunktur vid ischemisk strokebehandling: en litteraturöversikt

Funnen i International Journal of Molecular Sciences. Int J Mol Sci. 2017 Nov; 18(11): 2270. Akupunktur vid ischemisk strokerehabilitering: en litteraturöversikt (PubMed 200-01-01 -2015-12-31).

Kliniska studier och Meta-analys visade effekten av klassisk akupunktur och Elektroakupunktur för att förbättra balans, spasticitet, öka muskelstyrkan och allmänt tillstånd post-stroke patienter. Flera olika mekanismer är involverade i de positiva effekterna: neurogenes, cerebral blodflöde, anti-apoptos, neurokemikalier, minne och LTP (långtidspotentiering). 40 artiklar valdes. Samtliga studier utfördes djurförsöksmodeller med samma inkluderingskriterier. Det finns begränsningar: inducerad ocklusion av en artär kan skilja sig från en icke-experimentellt stroke, anestesi används i några studier under akupunkturbehandlingen hos djur och man vet inte om denna praxis påverkar akupunktureffekten. Fördelar: vid akupunktur hos djur kan utredas om effekten av akupunktur i samma ischemisk område. Har klassisk akupunktur och Elektroakupunktur liknande effekt? Effekten av västerländsk akupunktur tar inte hänsyn till individuell diagnos som kan variera kraftigt mellan olika individer och därmed påverka prognosen. De mest använda akupunkterna: Du 20, St36, Li11, Du26, Du14, Li4. Enligt min åsikt fattas viktiga punkter.

Sammanfattad av Begonia Menendez, Grupp 32

Föregående rapport
Akupunktur kostnadseffektiv för smärta under graviditeten
Nästa rapport
Terapeutiska effekter av akupunktur på blodsockernivåer hos patienter med diabetes typ 2