Effektivitet av akupunktur och elektroakupunktur för post-stroke spasticitet

”Acupuncture for Spasticity after Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”. Funnen i Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2015, Article ID 870398, 12 pages. Effektivitet av Akupunktur och Elektroakupunktur för post-stroke spasticitet, Meta-analys av 5 RCT. I artikeln valdes 5 RCT av 187 publikationer i Medline, EMBASE och Cochrane. Jämfördes effekterna av akupunktur och Elektroakupunktur med vanlig vård-placebo-. Metaanalys visade att akupunktur eller Elektroakupunktur minskade signifikant post-stroke spasticitet. Nackdel: Akupunktur som enda behandling eller som ett komplement till andra behandlingar. Det skulle bli mer trovärdigt om studier ingår bara akupunktur som enda behandling och inte som komplement. Sham akupunktur kan vara också verksam. Har klassisk akupunktur och Elektroakupunktur liknande effekt?

Sammanställd av Begonia Menendez, grupp 32

Föregående rapport
Terapeutiska effekter av akupunktur på blodsockernivåer hos patienter med diabetes typ 2
Nästa rapport
Moxibustion improves urinary symptoms associated with prostate enlargement