Grundutbildning i traditionell kinesisk akupunktur

Utbildningens innehåll och mål

mms img 17551912411 250x141Akupunkturakademins grundutbildning fokuserar på den traditionella kinesiska medicinens filosofi, människokunskap, fysiologi, diagnostik, sjukdomslära, behandlingsmetoder och tekniker. Utbildningen leder fram till en yrkesexamen motsvarande internationell nivå. Den är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet. Målsättningen är att du efter genomförd utbildning skall kunna arbeta som självständig terapeut. Det kräver såväl tekniska färdigheter som människokunskap och självkännedom.

Vidareutbildning

Vad ska en viss individ äta för att hjälpa sin hälsa? Mat har i alla tider använts som medicin. Forskning visar att maten är den viktigaste faktorn för att förebygga och behandla sjukdomar. Den sammantagna kunskapen av beprövad erfarenhet och modern forskning visar på samband som kan kopplas till tänket inom klassisk kinesisk medicin. Yin yang & Fyra typer är ett system som ger praktisk vägledning till vad man ska äta, hur mycket och när. Det är ett relativt enkelt, rationellt och flexibelt system att individualisera kostråden och förstå vad olika dieter har för effekt.
 
Klassiskt och modernt, Väst och Öst möts i Yin yang & Fyra typer.
Utgångspunkten är att varje gång man äter något uppstår en medicinsk effekt.