Akupunkturutbildning, 6 terminer

Grundutbildning i traditionell kinesisk akupunktur

Utbildningens innehåll och mål

Akupunkturakademins grundutbildning fokuserar på den traditionella kinesiska medicinens filosofi, människokunskap, fysiologi, diagnostik, sjukdomslära, behandlingsmetoder och tekniker. Utbildningen leder fram till en yrkesexamen motsvarande internationell nivå. Den är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet. Målsättningen är att du efter genomförd utbildning skall kunna arbeta som självständig terapeut. Det kräver såväl tekniska färdigheter som människokunskap och självkännedom.

Undervisningsformer

Grundutbildningen är en treårig distansutbildning med totalt 560 undervisningstimmar där du träffar dina lärare två dagar per månad (fredag, lördag) under terminstid. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier. Varje träff inleds med en skriftlig tentamen på föregående avsnitt. Enligt den bedömning som professor Jan Westman vid Uppsala Universitet gjort motsvar kursen 15 ECTS-poäng per termin (60 ECTS-poäng motsvarar ett års heltidsstudier) eller sammanlagt 2000 undervisningstimmar som inkluderar undervisning, egna studier, examensarbete och praktik.

Klinisk praktik

I slutet av utbildningen åker många elever till Kina eller annat land för praktik på sjukhus. Den elev som inte kan har möjlighet att åka bort måste skaffa sig motsvarande praktik hos en godkänd akupunktör i Sverige. Kostnaderna för resan och praktiken ingår ej i ordinarie kursavgift.

Examen

För att bli diplomerad akupunktör krävs 80% närvaro, godkänt på alla skrivningar och godkänd examen i skolmedicin (legitimerad vårdpersonal eller motsvarande 40p (60 ECTS-poäng) skolmedicin). Om du ej är legitimerad vårdpersonal kan du läsa skolmdicin på kurser godkända av Svenska Akupunkturförbundet. Du kan läsa din skolmedicin innan, under eller efter vår utbildning beroende på tid och kostnader men du får ej ditt diplom innan alla moment av kursen inklusive basmedicin är avslutad.

Du ska ha 150 studietimmar klinisk träning, vara godkänd på skriftlig och praktisk slutexamen samt skriva en kort uppsats. Målet med examensarbetet är att kategorisera ett objekt enligt traditionell kinesisk medicinsk terminologi. Objekten kan t ex vara en medicin, ett födoämne eller ett hormon eller något helt annat ämne som du diskuterar med din handledare.. Resonemanget bakom slutsatsen skall redovisas och arbetet skall omfatta minst två A4-sidor. Hänvisningar till källmaterial ska finnas med, t ex FASS, en artikel, en bok eller en terapeuts erfarenhet. Arbetet måste vara inlämnat senast ett år efter avslutat kurs. (Diplom utfärdas först när arbetet är klart).

Urvalsprinciper

Intagning sker i turordning enligt ansökan. Den sökande skall ha förmåga att utveckla nödvändig kompetens. Akupunkturakademin värdesätter att den sökande vill använda akupunktur för att hjälpa andra samt göra det utifrån akupunkturens grundvalar och Svenska Akupunkturförbundets regler om etik och hygien.

Varför vår skola

Vi koncentrerar utbildningen till den traditionellla kinesiska medicinen med inriktning på akupunktur och dess relaterade tekniker. I Kina finns det 4 specialiteter inom kinesisk medicin; akupunktur, örtmedicin, tuina och medicinsk qigong. Grunden är densamma men var och en kräver ytterligare två års specialstudier innan man kan behärska dem. Hos oss ingår en grundkurs i Tuina i utbildningen.

Alla lärare har mycket lång klinisk erfarenhet. Alla har minst 20 år. Elisa, Jana och Peter har alla en “Bachelor degree” i kinesisk medicin från kinesiskt universitet vilket motsvarar en läkarutbildning i kinesisk medicin.

Vi börjar med praktiska moment redan från början som nåltekniker, pulstagning, tungdiagnostik osv. Redan efter andra gången har man en första enkel modell att använda för diagnos och behandling. Sedan varvas teori och praktik under hela utbildningen.

Vi börjar redan på termin 2 att gå genom organen och meridianernas fysiologi och patologi samt tillhörande akupunkturpunkter. Ett organ per helg vilket innebär att du kan träna diagnos och behandling för just det organsystemet i ett tidigt skede.

Vi startar en ny grupp varje höst. Gamla elever eller om du har missat ett kurstillfälle kan repetera en helg utan extra kostnad. Du kan göra studieuppehåll efter vilken termin du vill för att sedan komma tillbaka och fortsätta utbildningen.

Vi är nogranna med att alla kunskaper som vi lär ut är grundade i den traditionella kinesiska medicinen. Annars anger vi källan gällande ny forskning eller personliga erfarenheter.

Vi har kunskapsprov efter varje kursmoment för att hjälpa dig att hänga med och så du vet att du har förstått. Det är en stor fördel att vi träffas en gång per månad. På så sätt hinner ny kunskap bearbetas, integreras och hamna i långtidsminnet.

Kurslitteratur för utbildningen

Chinese acupuncture and moxibustion chief editor Cheng Xinnong – Obligatorisk för grundkurs. (Foreign languages press, Beijing)

A manual of Acupuncture av Peter Deadman m.fl. som täcker alla punkter(går också att ladda ner till telefonen etc. vilket är praktiskt pga. att boken är stor och tung).

Akupunktur Kinesisk läkekonst av Reijo Pöyhönen  – Obligatorisk för grundkurs.

The foundations of chinese medicine Giovanni Maciocia (Churchill Livingstone, Second Edition. – Alternativ till Pöyhönens bok.

The practice of Chinese Medicine av G. Maciocia (Bok om sjukdomslära som kan vara ett komplement till Chinese acupuncture and moxibustion)

Clinical Handbook of Internal Medicine. vol. 1 och 2 av Will Maclean och Jane Lyttleton (Bok om sjukdomslära som kan vara ett komplement till Chinese acupuncture and moxibustion)

Rekommenderad litteratur

Chinese acupuncture and moxibustion chief editor Cheng Xinnong (Foreign languages press, Beijing, ISBN 0-8351-2109-7) Rekommenderad kurslitt.

Akupunktur Kinesisk Läkekonst Del 1 av Reijo Pöyhönen. Rekommenderad kurslitt.

The foundations of chinese medicine Giovanni Maciocia (Churchill Livingstone, Andra upplagan)

A manual of acupuncture Peter Deadman m.fl (ISBN 0-9510546-78)

Restoring order in health and chinese medicine av Stephen Birch mfl (Fördjupning)

Kinesisk kostlära av Peter Torssell

D.I.Y. Dao av Peter Torssell och Johnny Torssell

Kortfattat kursinnehåll

För detaljerad kursplan klicka här.

Kinesisk filosofi och medicin

 • allmän grund och historia
 • qi
 • yin/yang

Akupunktur och västerländsk forskning

Traditionell kinesisk medicin

 • meridianer
 • de fem vitala substanserna
 • organfunktioner (zang fu)

Patologi/etiologi

 • sjukdomars ursprung (tre orsaker)
 • sex yttre sjukdomsfaktorer och sju inre
 • klassificering enligt åtta principer
 • disharmoni utifrån zang fu (organen)
 • disharmoni utifrån meridianer
 • disharmoni utifrån fem vitala substanser
 • disharmoni utifrån fem element

Diagnos

 • fyra diagnosmetoder och differentialdiagnostik
 • utfrågning
 • inspektion (viktig del är tungdiagnos)
 • lyssna/lukta
 • palpation (viktig del är pulsdiagnos)
  sjukdomslära (diagnos och behandling av olika sjukdomar)

Behandling

 • principer
 • punkternas lokalisering och indikationer, punktkategorier
 • nålanvändning; tekniker, sterilitet, etc.
 • moxa, koppning
 • kostreglering
 • öronakupunktur

Patienten

 • möte terapeut/patient, etik
 • rådgivning; hjälp till självhjälp

Klinisk praktik

 • 150 timmar på valfri praktikplats i Sverige eller utomlands

När du är klar med kursen skall du…

 • ha mycket goda kunskaper i traditionell kinesisk medicin
 • kunna behärska diagnos, val av lämplig behandling och olika tekniker
 • kunna ge patienterna råd i självbehandling
 • kunna förstå akupunkturens mekanismer utifrån västerländsk medicin
 • ha kunskaper om relationen patient/terapeut
 • fått ett nytt perspektiv på livet
 • ha erhållit den bas som, internationellt sett, anses nödvändigt för utövandet av akupunktur (WHO).

Kursfakta

Längd: 6 terminer, 20 kursdagar/år

Kursansvarig: Peter Torssell

Kursstart: Första terminen startar den 23-24 augusti 2024, sen träffas vi 13-14/9, 4-5/10, 8-9/11 och 29-30/11. Tider är fredagar 9.00-17.30, lördagar 8.30-16.30.

Kursort: Fysiskt på plats i Stockholm

Pris per termin: 15 000 kr inkl moms (12 000 kr +3000 kr moms) Betalas terminsvis i förskott. Vi reserverar oss för prishöjningar pga ökade kostnader. Avgift för Svenska Akupunkturförbundets centralprov tillkommer sista terminen.

Vi har tyvärr på senare tid fått lägga allt mer tid på administration och kommunikation för att få betalningar att fungera på normalt sätt vilket lett till att vi får anlita extern hjälp gällande faktureringen och även andra administrativa förändringar.

Fr o m höstterminen 2023 betalar du alltså hela terminsavgiften,

f n 15 000:-.Faktura kommer efter första seminariehelgen.

Akupunkturakademin är enbart en skola och har ingen möjlighet längre att hjälpa till med finansiering som delbetalningar. Behöver du hjälp med delfinansiering kan du alltid kontakta din bank eller annat låneinstitut t ex Human Finans, Svea ekonomi eller liknande.

Anmälningsavgift:1000 kr till BG-5192-0437. Kursanmälan är bindande och betalas ej tillbaka vid avhopp senare än 30 dagar före kursstart. Anmälningsavgiften är en förskottsbetalning och dras av från första betalningen för termin 1.

Sista anmälningsdag: Vi tar emot elever i turordning. För närvarande finns lediga platser.

Informationsträff: Om du vill  vara med på en lektion går det bra. Vi har undervisning de flesta fredagar och lördagar.  Kontakta Eva (eva.hagman@akupunkturakademin.se) om du vill prova på.

 

Anmälan Akupunkturutbildning, 6 terminer

Fyll i formuläret och skicka iväg din anmälan. Observera att anmälan inte är fullständig förrän du betalat in anmälningsavgift enligt ovan. Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt. Vill du bara få info skicka då mejl till info@akupunkturakademin.se

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.