Elektroakupunktur förbättrar mentala symtom i PCOS

Elektroakupunktur (EA) kan förbättra symtomen på ångest och depression hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

En kinesisk forskargrupp tilldelade 54 patienter att få akupunktur eller sham akupunktur i 16 veckor. I akupunkturgruppen nålades två uppsättningar akupunkturpunkter omväxlande. Uppsättning ett bestod av Zhongji REN-3, Qihai REN-6, bilaterala Guilai ST-29, bilaterala Sanyinjiao SP-6, bilaterala Yinlingquan SP-9, bilaterala Hegu LI-4 och Baihui DU-20, medan uppsättning två bestod av bilaterala Tianshu ST -25, bilaterala Guilai ST-29, Zhongji REN-3, Qihai REN-6, bilaterala Sanyinjiao SP-6, bilaterala Taichong LIV-3, bilaterala Neiguan P-6, Baihui och DU-20. Kontrollgruppen fick nål vid fyra punkter (två på axlarna och två på överarmen) på platser som var avlägsna från akupunkturpunkterna.

Punkterna i akupunkturgruppen stimulerades vid låg frekvens (2 Hz), medan i sham gruppen var nålarna anslutna till maskinen som satt till en intensitet av noll. Efter 16-veckors intervention hade mängden ångest- och depression minskat signifikant från baslinjen i akupunkturgruppen och var signifikant lägre än hos kontrollgruppen. Betydande förbättringar inom områdena mental hälsa, vitalitet, social funktion, allmän hälsa och hälsoövergång.

Effekter av elektroakupunktur på ångest och depression hos ogifta patienter med polycystiskt ovariesyndrom: sekundär analys av en pilot randomiserad kontrollerad studie. Acupunct Med. 2019 feb; 37 (1): 40-46, funnen i Journal of Chinese Medicine

Lava Magnusson, Grupp 31

Föregående rapport
Akupunktur för PMS vid olika interventionstidpunkter
Nästa rapport
Akupunktur kostnadseffektiv för smärta under graviditeten