Akupunktur kostnadseffektiv för smärta under graviditeten

Gravida kvinnor med bäckenbälte och ländryggssmärta som behandlas med akupunktur utöver rutinvård rapporterar mindre smärta och funktionshinder än de som bara får rutinvård.

Franska forskare fördelade 199 kvinnor mellan vecka 16 och 34 till antingen fem sessioner med akupunktur plus standardvård, eller bara standardvård, under en fyra veckors period, med ytterligare sessioner tillgängliga på patientens begäran. Val av akupunkturpunkt baserades på smärtläge och diagnos av traditionell kinesisk medicin (TKM) av antingen njurbrist eller blodstagnation.

Akupunkturpunkter som användes var Weizhong BL-40, Cilao BL-32 Shenshu BL-23, Zhubin KID-9, Taichong LIV-3, SP-10 Xuehai, Huantiao GB-30, Chengshan BL-57, Hengu KID-11, Zhongdu LIV- 6 och ahshi punkter.

Andelen dagar då patienter rapporterade smärtvärden mindre än 4 av 10 var större i akupunkturgruppen än i standardvårdsgruppen (61 procent mot 48 procent). Medelvärden för funktionshinder var också lägre i akupunkturgruppen än med enbart standardvård. Förutom att det var mer effektivt var akupunktur plus rutinvård billigare än bara rutinvård ur samhällets perspektiv. Ur sjukhusets perspektiv kostade akupunktur ytterligare € 22 för varje dag med ett smärtbetyg mindre än fyra. Ur det samhälleliga perspektivet kompenserades de högre direkta sjukvårdskostnaderna för akupunktur av lägre indirekta kostnader för frånvaro från arbetet.

Kostnadseffektivitet av akupunktur kontra standardvård för bäcken och ländryggsmärta under graviditet: En randomiserad kontrollerad studie. PLoS One. 2019 22 april; 14 (4): e0214195 funnen i Journal of Chinese Medicine

Lava Magnusson, Grupp 31

Föregående rapport
Elektroakupunktur förbättrar mentala symtom i PCOS
Nästa rapport
Akupunktur vid ischemisk strokebehandling: en litteraturöversikt