Akupunktur för PMS vid olika interventionstidpunkter

PMS är en av de allra vanligaste gynekologiska besvären. Några studier har rapporterat effekt vid behandling med akupunktur, men interventions tiderna varierar.

Denna studie utvärderade effekten av akupunktur för patienter med PMS och lämplig tid att initiera akupunkturterapi. En omfattande litteratursökning utfördes på 9 elektroniska databaser fram till september 2018.

RCT-studier om akupunktur för PMS jämfört med medicinering, sham akupunktur eller ingen behandling ingick. Totalt inkluderade 15 studier, bestående av 1103 fall. Sammantaget ökade akupunktur signifikant den effektiva behandlingen av PMS jämfört med medicin och sham akupunktur. Undergruppsanalyser visade ingen signifikant skillnad mellan olika interventionstider för att starta akupunkturbehandling. Bland de akupunkturpunkter som var involverade i behandlingen av PMS var SP6, LR3 och RN4 de mest använda.

Denna metaanalys avslöjar att akupunktur leder till effektivare och bättre behandling, men interventionstiden har ingen betydande effekt på akupunkturens effektivitet.

Acupuncture for Premenstrual Syndrome at Different Intervention Time: A Systemic Review and Meta-Analysis. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, No. 37 Shierqiao Road, Jinniu District, Chengdu, Sichuan 610075, China. Sichuan Integrative Medicine Hospital, South Renmin Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan 610041, China.

Funnen via Pubmed.
Lava Markusson, grupp 31

Nästa rapport
Elektroakupunktur förbättrar mentala symtom i PCOS