Elakupunktur inte effektivare än manuell akupunktur för ländryggssmärta

En randomiserad studie med 66 patienter. Manuell akupunktur gavs på följande punkter i 40 minuter: GB 41, SJ 5,

ST 36, HT 3, LI 4, KI 7, GV 4, SP 6, BL 23, BL 30, BL 58 och BL 66.

Elakupunkturgruppen fick först manuell akupunktur i 30 minuter och sen elektrisk stimulering av BL 23-BL 30 och GV 4 bilateralt i 10 minuter. Bägge grupperna förbättrades, men det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.

(Effectiveness of Manual and Electrical Acupuncture for Chronic Non-specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Journal of acupuncture and Meridian Studies 2020 Jun; 13(3):87-93)

Funnen via PubMed

Sammanställd av Cecilia Drott, grupp 34

Föregående rapport
Akupunktur vid graviditet
Nästa rapport
Akupunktur mer effektivt mot förstoppning än medicin