Akupunktur vid graviditet

Referens. Forskningen är utförd av Jimin Park, Youngjoo Sohn och Hyangsook Lee vid Kyung Hee University, Seoul, Korea, samt Adrian R White vid Plymouth University Peninsula Schools of Medicin and Dentistry, Plymouth, UK. Publicerad 2014.

Bakgrund

Intresset för akupunktur för akupunktur i samband med graviditet ökar, men det finns lite forskning som visar på att det är en säker behandling. Denna studie ville undersöka biverkningar med akupunktur vid graviditet. Genomförande Forskarna har undersökt en mängd relevanta artiklar som berör behandling med akupunktur och moxa i samband med graviditet hos kvinnor. Undersökning gjordes av all data om biverkningar och en bedömning om hur alvarliga de var, orsakssamband och frekvens.

Slutsats

Man undersökte 105 studier och i 25 av dessa beskrevs biverkningar. Biverkningarna kategoriserades som säkert, sannolikt eller möjligen orsakade av akupunkturbehandling. Samtliga biverkningar bedömdes som milda eller måttliga och nålproblem bedömdes som den vanligaste orsaken. Svåra biverkningar var få och alla ansågs osannolikt orsakats av akupunktur. Den totala andelen biverkningar var 1,9% och biverkningar som bedömdes som säkert, sannorlikt eller möjligen orsakats av akupunktur var 1,3%. Forskarna kom till slutsatsen att akupunktur i samband med graviditet verkar ge få biverkningar då den är utförd korrekt av utbildad akupunktör.

Egna kommentarer

Intressant undersökning och resultat, speciellt med tanke på att det inte är tillåtet att behandla gravida i Sverige om man inte är legitimerad. Samtidigt som den visar på vikten av att välja en utbildad akupunktör. Har själv fått akupunktur för foglossning under graviditet och som smärtlindring vid förlossning, vilket fungerade väldigt bra.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

Föregående rapport
Hand- och öronakupunktur mot kronisk ländryggssmärta effektivare än vanlig akupunktur och vård
Nästa rapport
Elakupunktur inte effektivare än manuell akupunktur för ländryggssmärta