Akupunktur mer effektivt mot förstoppning än medicin

En metaanalys 19 studier (18 från Kina) med sammanlagt 1679 deltagare visade på signifikant bättre resultat för akupunktur både på kort och lång sikt. Akupunktur gav också färre biverkningar. I artikeln kritiserar man de studier som ingår, att de flesta håller dålig kvalitet.

(Acupuncture for the treatment of functional constipation. Journal of Traditional Chinese Medicine 2016 Oct;36(5):578-87)

Funnen via PubMed

Sammanställd av Cecilia Drott, grupp 34

Föregående rapport
Elakupunktur inte effektivare än manuell akupunktur för ländryggssmärta
Nästa rapport
Akupunktur effektivt för primär dysmenorré (smärtsam menstruation)