Behandling med akupunktur baserad på maskininlärning 1

De nedre He-sea-punkterna spelar en betydande roll vid postoperativ ileus vid colorektal cancer behandlad med akupunktur: baserad på maskininlärning 1
Monika Ryberg

Syftet med studien var att utvärdera de terapeutiska effekterna av akupunktur och utforska regleringen av akupunkturpunkter för behandling av postoperativ ileus(POI) hos patienter med colorektal cancer(CRC).
Man sökte i åtta elektroniska databaser för att identifiera randomiserade kontrollerande studier i akupunktur för behandling av POI i CRC och genomförde en metaanalys. Två olika algoritmer användes för att identifiera associationsregler för valet av akupunkturpunkter.

De primära akupunkturpunkter som användes vid behandling av POI var; ST 36, ST 37, PC 6, SP 6, ST 39, LI 4, ST 25 och RN 12. Associationsregelutvinningen föreslog sedan potentiella
akupunkturkombinationer. Detta tillvägagångssätt för maskininlärning valde ut de nedre He-sea punkterna ST 36 och ST 37 för behandlingen av POI hos CRC patienter. Ytterligare punkter som kan läggas till är PC 6 vid smärta och kräkning och SP 6 för bukspändhet och dålig aptit.

Egen kommentar:
Detta bör behandlas i samband med operation på ett sjukhus och det kan då vara bra att använda två akupunkturpunkter som kan sättas av vårdpersonal för att uppnå en snabbare läkning. Genom AI har man då säkerställt de två punkterna.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37564931/
The lower He-sea points playing a significant role in postoperative ileus in colorectal cancer treated
with acupuncture: based on machine-learning  2023 Jul 24:13:1206196.

Föregående rapport
Spirulina
Nästa rapport
Akupunktur inom idrottsmedicin