Akupunktur inom idrottsmedicin

Referens (PubMed) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38115589/ , december 2023.
Journal of Acupuncture and Meridian Studies (JAMS) 2023; 16(6): 239-247
https://doi.org/10.51507/j.jams.2023.16.6.239

En grupp amerikanska forskare (George G A Pujalte, Michael Malone, Akhil Mandavalli,
Davong David Phrathep, Neil P Shah, Adam I Perlman), har genom en omfattande
genomgång av befintlig litteratur om akupunktur inom idrottsmedicin belyst vilken inverkan
akupunktur har på idrottares förberedelser, prestation och återhämtning.

De kom fram till att akupunktur, som terapeutisk metod, kan förbättra hälsovärden som
maximala syrenivåer och maximal hjärtfrekvens. Studierna visade också att akupunktur kan
påverka idrottsprestationer genom ökad flexibilitet och rörelseomfång samt minskad smärta
och svullnad. Även psykosomatiska aspekter, som minskad tävlingsångest och ökad
koncentration, kan påverkas med akupunktur. Dessutom kom man fram till att akupunktur är
en effektiv behandlingsmetod vid idrottsrelaterade skador och att kombinationen akupunktur
och sjukgymnastik verkar vara ännu mer effektiv vid skador.

I denna studie kunde man inte påvisa en förbättring av muskelstyrka eller
muskelåterhämtning genom akupunktur. Forskargruppen rekommenderar därför inte att
idrottare enbart förlitar sig på akupunktur för att förbättra prestationen och underlätta
återhämtningen.

Sammanställd av Anna Lundbäck, grupp 35

Föregående rapport
Behandling med akupunktur baserad på maskininlärning 1
Nästa rapport
Akupunkturens effekt på pollenallergi