Effekt av icke-invasiv akupunktur med användning av NIR.

Referens (PubMed) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37508864/, Juli 2023.

En grupp kanadensiska forskare ( Sundeep Singh , Andres Escobar,  Zexi Wang ,  Zhiyi Zhang ,  Chundra Ramful , Chang-Qing Xu), har undersökt användning av nära-infraröda (NIR) lysdioder (LED) för att ge akupunkturliknande fysisk stimulans till hudvävnaden, men på ett helt icke-invävt sätt. I studien har man fokuserat på stimulering av akupunkturpunkter med värme och jämför med moxibustionsterapi, som också är en icke-invasiv termisk behandling där torkad moxa bränns över akupunkturpunkten, antingen genom att direkt vidröra huden eller på ett visst avstånd från hudytan med moxa-cigarr.

De terapeutiska effekterna som man får genom moxibustion beskrivs som en kombination av värmeeffekter, icke-termiska strålningseffekter och farmakologiska effekter. Bland dessa tror man att värmestimulering utgör den största effekten av moxibustionsbehandling. Den termiska stimulansen ger en effekt till djupet 2-4 mm. I rapporten hänvisas till befintlig forskning (T.ex. Liu, H.; Huang, Z.;Wei, L.; Huang, H.; Li, Q.; Peng, H.; Liu, M. Numerical Simulation of Temperature Distribution during Mild Moxibustion. Evid. Based Complement. Altern. Med. 2022, 6604372.) som visar att vid förbränning moxa-cigarr kan temperaturhöjningen i hudvävnaden bli mellan 38°C och 50°C. Den största nackdelen med moxibustion är att användningen medför stark lukt och luftföroreningar, samt att den behöver utföras på klinik.

Studiens syfte var att föreslå och utvärdera moxibustion-liknande behandling som använder nära-infraröd LED för att ge termisk stimulans till vävnaden på ett helt icke-invasivt sätt. Detta skulle bana väg för att utveckla kostnadseffektiva och lättanvända LED-baserade bärbara enheter, för att tillhandahålla motsvarande stimulans hemma, utan att behöva gå till en klinik.

Efter att ha utvecklat en matematisk beräkningsmodell för att analysera hur ljuset påverkar temperaturfördelning i hudvävnaden och jämfört dessa med experimentella försök drogs slutsatsen att man erhöll en god överensstämmelse mellan de numeriskt beräknade och de experimentellt erhållna temperaturprofiler för lysdioderna som användes i experimentet. Behandlingstiden för behandling med nära-infraröd LED valdes till 10 minuter för att uppnå termisk stimulans (> 43°C) på djupet 2 mm, i överensstämmelse med typisk moxibustionsbehandling. Man analyserade nära infrarött ljus med våglängd 850 nm i vinklarna 90° och 150° mot hudytan och konstaterade att maximal effekt bör vara 400 mW respektive 600 mW för att inte skada hudvävnaden. Den termiska stimulansen nådde djupet 4-5 mm. Forskningsgruppen anser att de genom denna studie har bidragit till att man genom den matematiska modellen kan kvantifiera och därmed ta fram optimala inställningar för LED-terapi och att den kan hjälpa till att utforma billiga, rök- och luktfria utrustningar för termisk stimulans som kan användas för hemmabruk.

Egen kommentar.
Infallsvinkeln att visa att den (förhållandevis) nya LED-tekniken är lika effektiv som den traditionella användningen av moxa gör studien intressant. Eftersom många upplever röken och lukten med moxa besvärande är det bra att som terapeut kunna erbjuda ett rök- och luktfritt alternativ till moxibustionsbehandling.

Sammanställd av Anna Lundbäck, grupp 35

Föregående rapport
Akupunktur tycks vara fördelaktig vid behandling av Parkinsons sjukdom
Nästa rapport
Akupunktur för cancerrelaterade tillstånd