Akupunktur effektivt för primär dysmenorré (smärtsam menstruation)

60 kvinnor mellan 17-23 var med i en parallellgruppskontrollerad studie med en studiegrupp och en kontrollgrupp där tilldelningen av patienter skedde randomiserat. Studiegruppen fick akupunktur under 20 minuter per dag, 15 dagar per månad under en 90 dagars period. Kontrollgruppen fick ingen akupunktur. Punkter som användes var KI-3, LI-4, HT-7, PC-6, SP-8, ST-25,29,30 och 36, BL-62 och Ren-4 och 6. Studien visade en avsevärd förbättring i graden av smärta och menstruationskramper, men även andra symptom som huvudvärk,
yrsel och illamående.

Shetty, G.B., Shetty, B. and Mooventhan, A. (2018). Efficacy of Acupuncture in the Management of Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial. Journal of
Acupuncture and Meridian Studies, 11(4), pp.153–158. doi:https://doi.org/10.1016/j.jams.2018.04.001.

Funnen i Journal of Acupuncture and meridian studies, Volym 11. Nummer 4. aug 2018 genom sökning på pubmed efter akupunktur och menstruation.

Sammanställd av Pouya Motavalli

 

Föregående rapport
Akupunktur mer effektivt mot förstoppning än medicin
Nästa rapport
Akupunktur bättre än läkemedel för funktionell förstoppning