Akupunktur bättre än läkemedel för funktionell förstoppning

Fyra kinesiska forskare genomsökte 19 studier med 1679 deltagare för att se effekten av akupunktur för funktionell förstoppning. Litteraturen som användes bestod av RCTs (randomiserade kontrollerade studier) där jämförelser gjordes mellan akupunktur och placebo-akupunktur, sham-akupunktur, läkemedelsbehandling samt ingen läkemedelsbehandling hos förstoppningspatienter. Studien visade att akupunktur har betydande förbättrande effekt jämfört med läkemedel kortsiktigt, dvs en behandling på mindre än 15 dagar. Långsiktigt hade inte akupunktur någon betydande bättre effekt. Det visade sig även att risken för negativa effekter var betydligt lägre om man använde akupunktur jämfört med läkemedel.

Tao, B., Chao, S., Cuihong, Z. and Guangying, H. (2016). Acupuncture for the treatment of functional constipation.
Journal of Traditional Chinese Medicine, 36(5), pp.578–587. doi:https://doi.org/10.1016/s0254-6272(16)30076-0.
Funnen på pubmed genom en sökning efter “acupuncture +constipation” Finns i the journal of traditional Chinese medicine, volym 36, nummer 5. okt 2016

Sammanställd av Pouya Motavalli

Föregående rapport
Akupunktur effektivt för primär dysmenorré (smärtsam menstruation)
Nästa rapport
El-akupunktur lindrar insomnia signifikant bland patienter med depression