Insomnia

Referens http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1816-acupunctureoutperforms-drug-for-insomnia-relief Forskningen utfördes vid Zhejiang Chinese Medical University, China. Publicerad 2017.

Bakgrund

Forskarna ville jämföra akupunktur och ett kraftfullt och vanligt sömnläkemedel, Zopiklon. Genomförande Undersökning gjordes på 112 patienter med sömnlöshet som delades upp i en akupunkturgrupp och en Zopiklon-grupp. Läkemedelsgruppen fick 7,5 mg Zopiklon en gång per dag i 30 dagar. Akupunkturgruppen fick akupunktur på Du20 (Gv-20 Baihui), EX-HN-1 (Sishencong), Anmian, samt sekundära punkter baserade på en individuell diagnos enligt TCM.

Slutsats

Man fann att akupunktur är effektivare än Zopiklon när det gäller att förbättra sömnens varaktighet, kvalitet, effektivitet och hur väl patienten fungerade på dagtid. Akupunktur uppnådde en effekt på 92,9% och Zopiklon uppnådde en effekt på 67,9%. I akupunkturgruppen blev 10 patienter helt återställda jämfört med 3 patienter i läkemedelsgruppen. 4 patienter i akupunkturgruppen uppnådde inga förbättringar, jämfört med 18 i läkemedelsgruppen.

Egna kommentarer

TCM fokuserar på hela individen och inte bara symtomen, i detta fall sömnlösheten. Rimligen det en grundläggande skillnad som ger ett bättre resultat för akupunkturgruppen, dels under behandlingstiden, men även långsiktigt. Saknar information om biverkningar i de båda grupperna, där Zopiklon troligen ger mer biverkningar. Akupunkturbehandlingen ger dessutom rimligen en mer naturlig sömn än läkemedel kan åstadkomma.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

Föregående rapport
Diabetes typ 2 och blodsockernivå
Nästa rapport
Hand- och öronakupunktur mot kronisk ländryggssmärta effektivare än vanlig akupunktur och vård