Diabetes typ 2 och blodsockernivå

Diabetes typ 2 och blodsockernivå (referens) Forskningen är utförd vid S-VYASA University, Bengaluru, Karnataka, India av Kumar R, Mooventhan och Manjunath NK. Publicerad 2017. Bakgrund Man har undersökt hur blodsockernivån påverkas av akupunktur på Ren12 (Cv-12 Zhongwan) hos patienter med diabetes typ 2. Genomförande 40 patienter har slumpats in i två grupper, en grupp som fått akupunktur på Ren12 och en grupp som fått akupunktur på höger sida på buken 1 cun bredvid Ren12. I båda grupperna fick man behandling i 30 minuter och blodsockernivån mättes innan och efter behandlingen. Slutsats Behandlingen av Ren12 visade en tydlig sänkning av blodsockernivån. Ingen märkbar sänkning kunde uppmätas i kontrollgruppen. Forskarna kom till slutsatsen att akupunktur i 30 minuter på Ren12 kan vara användbart för att sänka blodsockernivån hos personer med diabetes typ 2. Egna kommentarer Undersökningen är utförd med utgångspunkt i TCM, dock med fokus på endast en akupunkturpunkt och samma punkt för alla patienter. Med en individuell diagnos och behandling bör resultatet kunna bli än bättre och framförallt långsiktigt.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

Föregående rapport
Abdominal acupuncture improves neck pain and general health
Nästa rapport
Insomnia