Akupunkturbehandling mot infertilitet

Detta är en ”case” studie av ett par i 28-årsålder. Manen bedömdes frisk och innan akupunktur  behandling medicinerades han med E-vitamin och Tribestan för att öka testosteronsekretion eftersom test av sperma innan behandling påvisade för litet antal av mobila spermier. Kvinnan hade diagnostiserad endometrios på äggstockarna bilateralt med ”choklad”-cystor bilateralt och även hon behandlades med hormoner. Innan påbörjad akupunkturbehandling avslutades hormonbehandling hos båda. Paret behandlades med akupunktur på en TCM klinik i Scopje, Macedonien av en läkare specialiserad på akupunktur. Behandling pågick i 3 månader med frekvens 1 gång per vecka i 35-40 min per gång. Punktval som användes hos båda patienter var: HN1 (SiShenCong), LI4 (HeGu), ST36 (ZuSanLi), GB34 (YangLingQuan), SP9 (YinLingQuan), SP6 (SanYinJiao), LR3 (TaiChong), RN13 (ZhongWan), RN7 (QiHai), RN4 (GuanYuan), RN2 (QuGu). ST29 (GuiLai), ST25 (TianShu), GB20 (FengChi), DU14 (DaZhui), BL18 (GanShu), BL19 (DanShu), BL20 (PiShu), BL21 (WeiShu), BL25 (DaChangShu) och BL32 (CiLiao). Efter 7 behandlingar blev kvinna  spontant gravid och cystor var borta i de båda äggstockarna. Egen kommentar: även om det är en ”case” studie, tycker jag att punktval kan tillämpas generellt vid behandling av fertilitet hos andra par med tanke på patofysiologi som ligger till grund för fenomenet.

Artikel sökt via databas PubMed;

Sökord: acupuncture, treatment, fertility.

Referens: Zhu J, Arsovska B, Kozovska K; Acupuncture Treatment for Fertility; Open Access Maced J Med Sci. 2018; 6(9):1685-1687. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182526/

Sammanställd av Dorota Kajhem, grupp 31

Föregående rapport
Akupunktur är effektiv vid profylax och behandling av individer med högt blodtryck
Nästa rapport
Abdominal acupuncture improves neck pain and general health