Akupunktur är effektiv vid profylax och behandling av individer med högt blodtryck

Detta är en randomiserad studie på 45 personer. Deltagare delades upp i två grupper: Aku grupp och kontroll grupp. Urvalet bestod av män och kvinnor i medelålder (47-63 år) som hade hypertoni utan några andra sjukdomar, icke rökande och utan mediciner. Aku grupp genomgick akupunkturbehandling i 8 veckor, 3 gånger per vecka. Punkter som användes var ST36, ST37, PC5, PC6, LR3, SP4, LI11, dessa stimulerades direkt efter applicering med qi sensation samt 20 minuter efter. Individer i kontroll gruppen fick inte ändra på sin livsstil under pågående studie. Resultatet av studien påvisar akupunkturens positiva effekter under pågående akupunktur behandling på både arteriellt blodtryck samt artärernas flexibilitet. I den här studien har man uppnått sänkning av systoliskt resp diastoliskt BT om 10 resp 6 mmHg. Egen kommentar: forskaren själv tar upp i diskussionen att en hög nivå av sympatikus påslag associeras med högre aorta blodtryck samt styvhet i artärerna. Min fundering är hur mycket inverkan på blodtrycket gör själva den stunden när patienten ligger och slappnar av under behandling. Flera av punkter som valdes i studien är lugnande för själen. Det är för liten sampel för att kunna göra en generalisering av studiens resultat dessutom finns olika orsaker till högt blodtryck.

Artikel sökt via databas PubMed;

Sökord: acupuncture, vascular hemodynamic.

Referens: Terenteva N, et al; Acupuncture therapy improves vascular hemodynamics and stiffness in middle-age hypertensive individuals; Complement Ther Pract. 2018; 30: 14-18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acupuncture+therapy+improves+vascular+hemodynamics+and+stiffness+in+middle-age+hypertensive+individuals

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.11.002

Sammanställd av Dorota Kajhem, grupp 31

Föregående rapport
Moxibustion enhances anti-inflammatory and analgesic effects of RA drugs
Nästa rapport
Akupunkturbehandling mot infertilitet