I Kina är örtmedicin en vedertagen behandlingsmetod med mycket lång tradition.

I Kina är örtmedicin den dominerande av de traditionella behandlingsmetoderna. Det kallas örtmedicin, men man använder förutom örtdelar även insekter och mineraler. Den älsta bevarade texten heter Shennong Ben Cao Jing vilket betyder Shennongs materia Medica klassiker som klassificerar 365 växter, insekter, djur och mineraler utifrån deras medicinska funktioner. Boken är aldrig återfunnen, men skrevs troligen under västra Han dynastin dvs. första århundradet före Kristus. Vi känner till den genom Ming Yi Bie Lu, "Diverse skrivningar från berömda läkare", som är baserad på Shennongs materia Medica, skriven av Tao Hongjing (456 ~536), som utökade texten med ytterligare 365 medicinska substanser. Det allra viktigaste verket i den här tidiga historien och den första texten som beskriver hur man kombinerar örter för att bota sjukdomar skrevs i slutet av Han dynastin (196-220) av Zhang Zhongjing (ca. 150-219). Det är det första verket som kombinerar yin yang, fem elementen och 6 qi med örtmedicin. Det är också det första verket att gruppera symtom till kliniskt användbara mönster som man behandlar med specifika recept. Namnet på hans bok var Shang Han Za Bing Lun, "avhandling om skada pga. kyla och diverse sjukdomar" (originalet var nerskrivet på bambustavar) Den här texten omorganiserades av Wang Shu He (210-285) under Västra Jin (265-316) där han delade upp texten i två delar. Den första delen kallade han Shang Han Lun "Skador pga. kyla" dvs. de sjukdomar som börjar med nedkylning och övriga sjukdomar som hör till internmedicin fick namnet Jin Gui Yao Lüe, "Essentiella recept från den gyllene skattkammaren". Hans originaltext finns inte kvar men olika versioner fördes vidare till Song dynastin (960-1279) där de editerades och trycktes. Troligen innehöll originalet 365 recept och ett kapitel om pulsdiagnostik. Det här verkaet anses fortfarande som den viktigaste boken skriven om örtmedicin och dess kliniska tillämpning. Här finns recept för allt från akut blindtarmsinflammation till kroniska sjukdomar som reumatism, migrän och malaria.