Vidareutbildning

Basmedicin

Vår basmedicinska utbildning blir tyvärr inte av pga. att vår ansvarige för utbildningen har fått förhinder. Motsvarar 60 Högskolepoäng

 

 Detta schema gäller inte gällande träffar eftersom det mesta kommer att ske via dator. 

  Lärare

seminarier

Litteratur/datum
1.Cell biologi & Histologi
 • Kemi & Bio-kemi
 • Cellbiologi & Genetik
AT

e-learning

Seleey's

2. Stöd & Rörelse
 • Hud
 • Skelett & Muskulärt systemen (praktiskt seminarium)
 • Trigger punkter (praktiskt seminarium)

AW

NS

e-learning

4 dagar

2 dagar

Seleey's

Stones: Atlas of skeletal muscles

Eget kompendium

3. Integration & Kontroll System
 • NS & ANS, sinnen
 • Endokrint system
AT

 e-learning

Seleey's &
 

Hitner: Basic & Clinical Pharmacology

4. Reglering och Underhåll, Reproduktion

 • Kardiovaskulärt& Lymfatisk systemen

Respiratorisktsystem

 • Matsmältningssystem

Urin& Reproduktiva systemen

 • Embryologi
AT

e-learning 

e-learning

Seleey's

Årkurs 2. Basmedicin

Medicinska ämnen

  Lärare

seminarier

Litteratur

Patologi, Kliniska Undersökning

(teoretiska och praktiska seminarier)

 • Kardiovaskulärt system & Immunologi

Respiratoriska & Matsmältnings Systemen

 • Skelett & Muskulärt system (Reumatologi)

Urin & Reproduktiva systemen

 • Nervsystemet (Neurologi & Psykiatri)
 • Smärtfysiologi & farmakologi

Kliniska undersökningar, (praktiskt seminarium)

Medical Imaging,HLR (praktiskt seminarium)

AT

e-learning

Robins Basic Pathology

Seleey's

Eget kompendium

2. Farmakologi

 • Periferiska Nervsystemet (muskler)

Centrala Nervsystem

AT e-learning 

Hitner: Basic & Clinical

Pharmacology

3. Psykologi, Etik,

 • Psykologi (Therapeutics communication skills),

(praktiskt seminarium)Medicinsk Etik

IS

2 dagar

Eget kompendium

4. Forskning,Nutrition, metabolism

 • Forskningsmetodik

(praktiskt seminarium)

NK

1 dag

Eget kompendium

 

Kurstart: Hösten 2018

Utbildning: Se schema: Motsvarar 60 högskolepoäng.

Kursansvarig: Akupunkturakademin

Kursort:Stockholm men det mesta kommer att ske via dator.

Pris:

Anmälningsavgift:

Anmälan Basmedicin

Fyll i formuläret och skicka iväg din anmälan. Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt.

Personuppgifter