Sex positioner på handleden och rätt kunskaper om pulskvalitet gör pulsdiagnostik möjlig. Datum: När tillräckligt många kursanmälningar kommit in bestämmer vi datum Tider: kl. 9.00-17.00. Peter Torssell

Vidareutbildning

Fördjupningskurs i pulsdiagnostik

Pulsdiagnostik har en mycket viktig roll i den traditionella kinesiska medicinen. I Kina har man i 1 700 år med hjälp av sex positioner på handlederna och en indelning i över 24 olika pulskvaliteter skapat sig förståelse av patienten och dennes besvär och sjukdomar. Pulsdiagnostiken har fördelen av att omedelbart kunna indikera att en vald akupunkturbehandling ger önskat resultat.

 

I Kina har man enats om att en akupunktör bör behärska åtta pulskvaliteter. Denna kurs har som mål att deltagarna skall förstå och kunna tolka dessa åtta. Läraren tar därutöver också upp ytterligare ett antal pulskvaliteter som jämförelse bla. hur man avläser pulsvågen och vad den står för.

Kursen varvar lika mycket teori som praktik så det blir många tillfällen att öva på pulsar.

Kursfakta:

Kurstillfälle: Antingen som del av den ettåriga fortbildningen eller som enskild kurs. När tillräckligt många kursanmälningar kommit in bestämmer vi datum Tider kl 9-17, söndag; kl 9-17

Kursansvarig:Peter Torssell, Jan Lindborg

Kursort: Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, Stockholm

Pris: 1400 kr per dag exkl. moms. Kursavgift betalas ej tillbaka vid avhopp i anslutning till kursstart utan giltigt skäl som läkarintyg. Eller som del av avancerad fortbildning 1 år

Anmälningsavgift: Hela beloppet 3500 kr inklusive moms enligt ovan för enskild kurs.
Kursanmälan är bindande och betalas ej tillbaka vid avhopp senare än 30dagar före kursstart

Anmälan Pulsdiagnostik

Fyll i formuläret och skicka iväg din anmälan. Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt.

Personuppgifter