Fortbildningen kan antingen ske som ett ettårigt program eller göras som enskilda kurser.

Datum för de enskilda kurserna är under 2015 ej faställda pga. att det blev för få deltagare. Man kan istället anmäla sig till kurser enskilt: Moxa, Pulsdiagnostik, Tuina 1, Kostlära, Handdiagnostik, Sex meridianer, Tuina 2, Kostlära 2. Klicka på respektive kurs för med information och anmälan i högerspalten på första sidan.

Anmälan senast: 2015. Minum antal elever för att kunna starta utbildningen är 15 stycken.

Kursmomenten är som följer:
Tuina 2x2 dagar - Elisa Liao
Moxa 2 dagar - Elisa Liao och Jan Lindborg
Handdiagnos 2 dagar - Elisa Liao
Pulsdiagnostik 2 dagar - Peter Torssell och Jan Lindborg
Kostlära 2x3 dagar - Elisa Liao och Peter Torssell
Sex meridainer 2 dagar - Jan Lindborg

Kostnaden för hela utbildningen är 10.600 kr plus moms 2650 kr. Om man väljer att gå endast vissa av kursmomenten kostar det 1400 kr per dag plus moms 350 kr.

För mer information om varje kursmoment se varje enskild kurs.

Anmälan Avancerad fortbildning

Fyll i formuläret och skicka iväg din anmälan. Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt.

Personuppgifter