Grundutbildning i traditionell kinesisk akupunktur

Utbildningens innehåll och mål

mms img 17551912411 250x141Akupunkturakademins grundutbildning fokuserar på den traditionella kinesiska medicinens filosofi, människokunskap, fysiologi, diagnostik, sjukdomslära, behandlingsmetoder och tekniker. Utbildningen leder fram till en yrkesexamen motsvarande internationell nivå. Den är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet. Målsättningen är att du efter genomförd utbildning skall kunna arbeta som självständig terapeut. Det kräver såväl tekniska färdigheter som människokunskap och självkännedom.

Vidareutbildning

Vad ska en viss individ äta för att hjälpa sin hälsa? Mat har i alla tider använts som medicin. Forskning visar att maten är den viktigaste faktorn för att förebygga och behandla sjukdomar. Den sammantagna kunskapen av beprövad erfarenhet och modern forskning visar på samband som kan kopplas till tänket inom klassisk kinesisk medicin. Yin yang & Fyra typer är ett system som ger praktisk vägledning till vad man ska äta, hur mycket och när. Det är ett relativt enkelt, rationellt och flexibelt system att individualisera kostråden och förstå vad olika dieter har för effekt.
 
Klassiskt och modernt, Väst och Öst möts i Yin yang & Fyra typer.
Utgångspunkten är att varje gång man äter något uppstår en medicinsk effekt.
 

Öronakupunktur är en enkel form av akupunktur som kan användas till mycket.

KURS I GRUNDLÄGGANDE ÖRONAKUPUNKTUR
Öronakupunktur är en enkel form av akupunktur som kan användas till mycket. På denna kurs gås historik, förklaringsmodeller, örats reflexzoner och hur man hittar punkter igenom. Du lär dig örats alla punkter och hur man lägger upp en behandlingsserie. Vi går igenom behandling på indikationer som smärta, funktionsstörningar, oro, ångest, sömnstörningar, rökavvänjning och stresshantering. Kursen innehåller teori och praktiska övningar. Du lär dig använda palperpenna för att hitta aktiva punkter i örat och att behandla med vanliga akupunkturnålar och kulplåster.
(Denna kurs överlappar delvis Kombikursen (som inkluderar NADA).

Kursen går under två dagar i Akupunkturakademins regi. Det förutsätts att deltagarna har akupunkturerfarenhet sedan tidigare.

Sex positioner på handleden och rätt kunskaper om pulskvalitet gör pulsdiagnostik möjlig. Datum: När tillräckligt många kursanmälningar kommit in bestämmer vi datum Tider: kl. 9.00-17.00. Peter Torssell

Vidareutbildning

Fördjupningskurs i pulsdiagnostik

Pulsdiagnostik har en mycket viktig roll i den traditionella kinesiska medicinen. I Kina har man i 1 700 år med hjälp av sex positioner på handlederna och en indelning i över 24 olika pulskvaliteter skapat sig förståelse av patienten och dennes besvär och sjukdomar. Pulsdiagnostiken har fördelen av att omedelbart kunna indikera att en vald akupunkturbehandling ger önskat resultat.

I ett kyligt klimat är värmebehandling, Moxa, mycket viktig. När tillräckligt många kursanmälningar kommit in bestämmer vi datum.

Tider: kl. 9.00-17.00. Elisa Liao och Jan Lindborg

Vidareutbildning

Moxa

För en akupunktör är moxa lika viktigt som att sticka nålar. Ibland när nålar inte fungerar i behandlingen, kan vissa moxatekniker ge den önskade effekten. I Sverige har moxibustion generellt fått en underordnad betydelse. I Kina och Japan finns kliniker där man till största delen använder moxa.

Kursen syftar att fylla igen de luckor av osäkerhet som finns runt moxibustion. Kursen innehåller både teori och praktik.

Grundkurs i tuina

18 - 20 maj 2018

Vi presenterar en grundkurs i den kinesiska massagen tuina som kommer att undervisas av Elisa Liao, som växt upp i en familj med tuinatradition. Kursen löper under 3 dagar och är kliniskt inriktad till att passa akupunktörer och akupressörer som behöver lära sig att tuinabehandlingar av tillstånd som är vanliga hos de svenska patienterna.

Kursen kommer generellt sätt att bestå av:

DAG 1: Introduktion till tuina och olika tuinatekniker.

DAG 2-3: Sjukdomslära. Att behandla Ben (roten); stärka inre organ etc

  • Nackbesvär
  • Axelbesvär
  • Ryggbesvär
  • Stressbesvär
  • Huvudvärk
  • Astma
  • Sömnbesvär
  • Magbesvär

 Praktiska övningar.

Förkunskaper.

Man behöver kunna grundläggande teorier och diagnos inom TKM såsom godkända akupunktörer och välutbildade akupressörer.

lisa Liao är lärare. Tider: kl. 9.00-17.00. När vi har tillräckligt många anmälningar bestämmer vi nytt datum.

De sex meridianerna är den klassiska grunden för kroppens cirkulation, kommunikation och fysiologi. De är dem man behandlar först vid akuta och enklare sjukdomstillstånd som involverar max tre meridianer. När det gäller kroniska sjukdomar och komplicerade sjukdomar använder vi 5 element modellen och Zang organen.

Hur man behandlar och diagnosticerar de sex meridianerna. Datum: När tillräckligt många kursanmälningar kommit in bestämmer vi datum Tider: kl. 9.00-17.00. Jan Lindborg

Vidareutbildning

Kursinnehåll

Vi kommer att gå genom de sex meridianernas funktioner, patologi och behandling dvs. Taiyang, Yangming, Shaoyang, Taiyin, Shaoyin och Jueyin.

Förkunskaper

Godkänd utbildning inom traditionell kinesisk medicin med kännedom om meridianernas sträckning och deras viktigaste punkter.

Diagnos och behandling av handen är enkelt och effektivt. Elisa Liao

Datum: När tillräckligt många kursanmälningar kommit in bestämmer vi datum

Vidareutbildning

Kinesisk handdiagnostik

Genom att titta och känna på handen har man i Kina lärt sig att tidigt diagnostisera olika besvär som kan uppstå. Handdiagnostik är en mycket gammal kunskap som sopades under mattan under kulturrevolutionen. Handdiagnostik är ett bra komplement till övrig differentiering, då handen mer specifikt kan visa vilken sjukdom som håller på att uppstå. Även behandlingen kan göras i handen.

Kursen är två dagar och kommer att innehålla:

Utbildningen genomförs av Institute of Classics in East Asian Medicine som leds av Arnaud Versluys, PhD, MD (China) och som har sin bas i Portland, Oregon i USA. Skolan har undervisning på flera platser i USA och finns också i Australien, London, Frankfurt, Amsterdam och i Stockholm under namnet Stockholm Institute of Classics in East Asian Medicine och i Polen. Information in English:

The course will alternate between Copenhagen and Stockholm.  Two four days seminaries per semester during 4 semesters. Hours: 9.00 - 17.30 Thursday to Saturday. 9.00 - 16.00 on Sundays. We will start 2017: Copenhagen: 9-12/3, Stockholm: 25-28/5, Copenhagen:17-20/8, Stockholm: 16-19/11. 2018: Copenhagen: 25-28/1. Stockholm: 14-17/6. Copenhagen: 29/8-2/9. Stockholm 18-21/10. 2019: Copenhagen: 3-6/1.

Shang Han Lun and Jin Gui
- Flavors and inner circle of herbs. Laurie
- Outer circle of herbs.  Laurie
- Basic Shanghanlun and pulses. Laurie
- Fukushin (abdominal diagnosis) and formula families.  Tony and Laurie 
- Modifications of formulas, Acupuncture and case studies. Laurie
- Jingui 1+2. Laurie
- Jingui 3 och pulsar. Arnaud
- Jingui Fukushin och case studies. Laurie

More information in English futher down.

150 timmar på valfri praktikplats i Sverige eller utomlands. Eleverna brukar åka på en gemensam praktikresa.


Praktikresan är en del av grundutbildningen. Den genomför eleverna för att kunna tillgodogöra sig den kliniska praktik som krävs för att bli diplomerad akupunktör. Resan går till Kina eller annat land där eleverna kan praktisera traditionell kinesisk akupunktur. Man kan också göra sin praktik vid en privat klinik i Sverige eller annat land. Praktiken brukar vara förlagt till Jiangxi University i Nanchang i södra Kina. Eleverna får själva anordna sin resa till Kina.

Vidareutbildning

Basmedicin

Vår basmedicinska utbildning blir tyvärr inte av pga. att vår ansvarige för utbildningen har fått förhinder. Motsvarar 60 Högskolepoäng