Utbildningen genomförs av Institute of Classics in East Asian Medicine som leds av Arnaud Versluys, PhD, MD (China) och som har sin bas i Portland, Oregon i USA. Skolan har undervisning på flera platser i USA och finns också i Australien, London, Frankfurt, Amsterdam och i Stockholm under namnet Stockholm Institute of Classics in East Asian Medicine och i Polen. Information in English:

The course will alternate between Copenhagen and Stockholm.  Two four days seminaries per semester during 4 semesters. Hours: 9.00 - 17.30 Thursday to Saturday. 9.00 - 16.00 on Sundays. We will start 2017: Copenhagen: 9-12/3, Stockholm: 25-28/5, Copenhagen:17-20/8, Stockholm: 16-19/11. 2018: Copenhagen: 25-28/1. Stockholm: 14-17/6. Copenhagen: 29/8-2/9. Stockholm 18-21/10. 2019: Copenhagen: 3-6/1.

Shang Han Lun and Jin Gui
- Flavors and inner circle of herbs. Laurie
- Outer circle of herbs.  Laurie
- Basic Shanghanlun and pulses. Laurie
- Fukushin (abdominal diagnosis) and formula families.  Tony and Laurie 
- Modifications of formulas, Acupuncture and case studies. Laurie
- Jingui 1+2. Laurie
- Jingui 3 och pulsar. Arnaud
- Jingui Fukushin och case studies. Laurie

More information in English futher down.

 Undervisningen utgår från den absolut främsta boken i Kinesisk örtmedicin Shanghan Zabing Lun, Avhandling om yttre invasion och kompexa sjukdomar av Zhang Zhongjing ca. 210. Det verket som senare delas upp i två delar Shanghan Lun och Jingui Yao Lüe är grunden för hela den kinesiska örtmedicinen och anses vara det mest kompletta och exakta system för att behandla patienter med örtmedicin.

Arnaud är, föutom sina studier på universitetsnivå (doktorerat), dessutom tränad i en praktisk tradition där man utvecklat ett pulssystem direkt kopplat till örtformlerna som har överförts i generationer och där Arnaud är den oficiella arvtagaren till denna "linje". Han kom till Kina som 18-åring och har gått genom hela univeritetsutbildningen med bl.a. några stora kännare av klassikerna men han var hela tiden missnöjd med deras kliniska resultat tills han hittade en helt suverän kliniker Dr. Zeng som jobbade i en förort till Chengdu och som var arvtagare till det pulssystem som ger direkt vägledning till vilka nyckelörter som ska användas. Sen har Arnaud också lagt till den bukpalpation som man på 1700-talet utveckalde i Japan för att via buken komma fram till vilken av de sex meridianerna som är indikerade och vilka nyckelörter som är indikerade som tillsammans med symtom leder till olika formler i Shang Han Lun och Jingui. Så i detta system har vi hjälp av puls och buk för att vägleda oss tillsammans med de 10 frågorna för att hitta rätt formel.

Chinese Canonical Medicine
Complete course in Shang Han Lun and Jin Gui Yao Lue,
and the Tiang-zeng lineage of pulse diagnosis

The Shang Han Lun has long been acknowledged as the cornerstone of Chinese herbal medicine, with every prominent clinician and scholar throughout history stressing the need to study this pivotal text, although in modern times its application has sadly been pigeonholed into treating acute externally contracted cold disorders.

Through the ICEAM's Shang Han Lun series you will again realise the value of the Shang Han Lun and understand why past doctors considered it an essential text to study. Through this course you will be introduced to:

- The advanced and fully cohesive understanding of physiology and pathology inherent within the Shang Han Lun, focusing specifically on the six conformations (six divisions/levels).
- How the six conformations can be clinically applied in the diagnosis of not only acute externally contracted disease but also chronic complex disease.
- The modular system of formula structure within the Shang Han Lun and their systematic clinical application
- The highly systematic system of pulse diagnosis which underlies the practice of the Shang Han Lun

The primary aim of the ICEAM Shang Han Lun series is to help you gain greater clarity in your clinical application of this medicine through a highly systematic approach.

About the lineage:
In his role as the leading holder of the Tiang-Zeng Lineage, Dr. Arnaud Versluys preserves and transmits the ancient Chinese Canonical Medicine teachings passed down to him by his master, Dr. Zeng Rongxiu. In addition, he has carefully selected a distinguished team of scholars, instructors and administrators to assist him in fulfilling the ICEAM mission of making these teachings accessible worldwide. All are leading clinicians and researchers in the field of East Asian medicine and regularly present at Chinese medicine conferences including the Rothenburg TCM Conference in Germany; the Southwest Oriental Medicine Symposium in Austin, TX, USA; the Pacific Symposium in San Diego, CA, USA; and the Canadian Oriental Medicine Symposium in Vancouver, BC, Canada.

What is Canonical Chinese Medicine:
http://iceam.org/about-…/what-is-canonical-chinese-medicine/

Link to course content:
http://iceam.org/courses/

Link to course in Swedish: www.akupunkturakademin.se / Herbal medicine training in Shanghanlun and Jingui

More information in English futher down.

 stockholmiceam

Så här säger Jan Lindborg som blev klar i november 2011. "Jag tycker det är den bästa utbildning jag gjort inom kinesisk medicin. Allt har fallit på plats och jag har förstått att all behandling går ut på att normalisera kroppens fysiologi och att det inte handlar om att eliminera utifrånkommande sjukdomsfaktorer utan att det alltid handlar om kroppens respons på dessa. Hela systemet är klart och tydligt och enhetligt utan några motsättningar. Problemet med TCM är att man av rättviseskäl tog med alla skolor och inriktningar som funnits i Kina under 2000 år vilket kan leda till att man har allt för många trådar att hålla i. Här går man i stället tillbaka till källan där vattnet fortfarande är klart och rent och principerna enkla och tydliga.


Så här säger Lars Nilsson som gått utbildningen: "Jag kan bara varmt rekommendera ICEAM som är  Arnuad Verslyus skapelse. Studier vid ICEAM innebär att all fokus är på klassikerna; Shang Han och Jin Gui samt materia medica; Tang ye jing och SNBCJ. Jag avslutade min kurs för precis 3 år sedan och är det bästa jag någonsin gjort. Vill man fördjupa sig i örtmedicin finns det bara en väg och det är att studera dessa klassiker. Med hjälp av Arnauds tolkning och material blir detta högst tillgängligt och gripbart, tydliga föreläsningar och bra material."

Kinesisk medicin - En solskenshistoria

Det är dags att återvända till källan av den kinesiska medicinen, pga. att tcm innehåller alla skolor genom den kinesiska medicinska historien och materialet blir väldigt omfattande speciellt när det gäller örtmedicinen. Källan är de texter som skrevs under 200-talet som Shang Han Za Bing Lun, "avhandling om skada pga. kyla (kyla betydde alla utifrånkommande faktorer men där nedkylning ansågs vara mest skadlig) och diverse sjukdomar" av Zhang Zhongjing (ca. 150-219). Det är det första verket som kombinerar yin yang, de fem elementen och de 6 qi med örtmedicin. Det är också det första verket att gruppera symtom till kliniskt användbara mönster som man behandlar med specifika recept. När det gäller akupunktur skrevs Nanjing, Svåra ämnens klassiker, av okänd författare och Zhen Jiu Jia Yi Jing, Systematisk klassiker av akupunktur och moxa, av Huang-fu Mi.  Dessa tre böcker bygger på teorierna och beskrivningarna av klassisk kinesisk medicin i Suwen och Lingshu men till skillnad från Suwen och Lingshu är de mer systematiska och mer kliniska. Grunden är koncepten om yin och yang, de fem elementen och de sex qi.

Precis som alla celler i kroppen är en del av en helhet är vi en del av en större helhet som kan definieras som sammanhanget jorden och himlen. Under Han dynastin i Kina och speciellt under senare Han (25-220) sammanställde man mycket av den kunskap som vuxit fram under 5-600 år inom medicin och astronomi. Böcker som handlar om kalendrar och rytmer, Lü Li, om yin yang och de fem rörelserna, månen och solen, de fem planeterna och deras rörelser, stjärnkonstellationer som när de dyker upp annonser förändringar i vädret. Man kom fram till olika rytmer och cykler i naturen som upprepade sig i en 60 årscykel. Men viktigast av allt är solen och hur den belyser jordytan på olika vis under dygnet, året och var vi bor någonstans. Allt liv på jorden är beroende av solen som är källan till värme och energi. Kineserna kallar detta för yang. Ju mer värme och ljus desto mer yang. Motsatsen är mörker och kyla som kallas för yin. Vatten är yin i förhållande till luft som är yang. Jorden som har substans är yin i förhållande himlen som är yang. Alla motsatspar kan delas in i yin och yang som i sig inte betyder något utan beskriver relationen mellan olika fenomen och saker.

Levande varelser anpassar sig hela tiden till den miljö där hon befinner sig. Vi måste förhålla oss till ljus och mörker, till värme och kyla, till fukt och torka, och till vind och från det perspektivet betyder sjukdom att vi inte kan anpassa oss till omgivningens temperatur, fuktighet och vind. Man identifierade 6 klimatfaktorer som påverkar oss på olika sätt: vind, kyla, fukt, hetta, fuktig värme och torka.  Dessa 6 tillstånd har vi också i vår egen fysiologi där vind är rörelse.

Vi är i första hand solvarelser eftersom vi är varmblodiga. Vi lever med ljuset. Vi är vakna och aktiva på dagen och vilar/sover när det är mörkt. Eftersom yang är livet, värme och rörelse så måste vi skydda och balansera yang. Alla yttre klimatfaktorer kan skada yang på olika sätt men framförallt kyla och vind som också kyler. Kroppens yang följer solen och på morgonen när solen stiger över horisonten börjar yang röra sig utåt och då vaknar vi. Vid middag när solen står som högst har vi mest yang på ytan och vid midnatt är yang som djupast dvs. i blodet och zang organen (hjärta, mjälte, lungor, njurar och lever)och då sover vi.

Meridianer är det svenska ordet för jingmai, norm, regel för cirkulation. Vi skulle också kunna säga att kroppen består av sex rum som var och en representerar de sex qi. Dessa sex är taiyang - stora yang, yangming - strålande yang, shaoyang - lilla yang, taiyin - stora yin, shaoyin - lilla yin och jueyin - slutgiltiga yin. Vi skulle kunna kalla dem de sex gestaltningarna eftersom de innehåller hela kroppen och är förbundna med allt det som finns utanför kroppen.

Zhang Zhongjings text omorganiserades av Wang Shu He (210-285) där han delade upp texten i två delar. Den första delen kallade han Shang Han Lun "Skador pga. kyla" dvs. de sjukdomar som börjar med nedkylning eller andra yttre patogener och övriga sjukdomar som hör till internmedicin fick namnet Jin Gui Yao Lüe, "Essentiella recept från den gyllene skattkammaren". Man kan säga att den första delen behandlar sjukdomar som involverar en till två av de sex meridianerna medan den andra delen involverar två till tre meridianer eller fler.

All behandling går ut på att normalisera kroppens fysiologi. Yttre faktorer, kost, livsstil och känslor kan alla störa vår fysiologi och därför riktar vi hela vår uppmärksamhet på kroppens funktioner som vi avläser via pulsen, buken och med hjälp av de 10 frågorna. De handlar inte om att eliminera några yttre patogena faktorer utan om att återställa den skada som de orsakat. Oavsett vilken den yttre orsaken är kommer de sex meridianerna var och en reagera på samma sätt.

De pulssystem vi använder är unikt genom att de har gått i arv i många generationer av utövare i denna stil av örtmedicin och de hjälper oss att identifiera nyckelörter och nyckelformler att använda. Samma sak med bukdiagnostiken som utvecklades i Japan för samma syfte. Tungdiagnostik är en relativt modern diagnosmetod och fanns inte under Han dynastin med några få undantag. I Shanhanlun nämns endast en gul lysande beläggning som indikerar en specifik formel. Samma sak i Nanjing är det puls, buk och observation av underarmen som gäller. Detta betyder att vi med hjälp av puls och buk kan ringa in vilken typ av formler vi ska använda och genom symtom och frågor sedan avgöra vilken av de formler, som styrs av 25 nyckelörter, vi ska välja. Hela systemet utgör en hanterbar helhet med 25 huvudörter och ca 80 specialörter vilket är genialiskt. Vi kan alltså behandla alla tillstånd i kroppen med dessa örter som kombineras i ca 190 formler. En enorm skillnad jämfört med Tcm där en Materia Medica innehåller minst 2800 örter som representerar alla örtskolor som funnits under 2000 år med ungefär 760 formler. Det är så omfattande och representerar så många olika stilar att det är svårt att bli en bra kliniker. Här har vi ett enhetligt system med ett enhetligt tänkande där de teoretiska grunderna är enkla att förstå.

Huvudlärare är Laurie Ayres från London, England

Schedule: Nästa kursstart blir 2017
  

Shang Han Lun and Jin Gui
- Flavors and inner circle of herbs. Laurie
- Outer circle of herbs.  Laurie
- Basic Shanghanlun and pulses. Laurie
- Fukushin (abdominal diagnosis) and formula families.  Tony and Laurie 
- Modifications of formulas, Acupuncture and case studies. Laurie
- Jingui 1+2. Laurie
- Jingui 3 och pulsar. Arnaud
- Jingui Fukushin och case studies. Laurie

The course will alternate between Copenhagen and Stockholm.  Two four days seminaries per semester during 4 semesters. Hours: 9.00 - 17.30 Thursday to Saturday. 9.00 - 16.00 on Sundays. We will start 2017: Copenhagen: 9-12/3, Stockholm: 25-28/5, Copenhagen:17-20/8, Stockholm: 16-19/11. 2018: Copenhagen: 25-28/1. Stockholm: 14-17/6. Copenhagen: 29/8-2/9. Stockholm 18-21/10. 2019: Copenhagen: 3-6/1.

The Shang Han Lun has long been acknowledged as the cornerstone of Chinese herbal medicine, with every prominent clinician and scholar throughout history stressing the need to study this pivotal text, although in modern times its application has sadly been pigeonholed into treating acute externally contracted cold disorders.

Through the ICEAM's Shang Han Lun series you will again realise the value of the Shang Han Lun and understand why past doctors considered it an essential text to study. Through this course you will be introduced to:

  •      The advanced and fully cohesive understanding of physiology and pathology inherent within the Shang Han Lun, focusing specifically on the six conformations (six divisions/levels).
  •      How the six conformations can be clinically applied in the diagnosis of not only acute externally contracted disease but also chronic complex disease.
  •      The modular system of formula structure within the Shang Han Lun and their systematic clinical application
  •      The highly systematic system of pulse diagnosis which underlies the practice of the Shang Han Lun

The primary aim of the ICEAM Shang Han Lun series is to help you gain greater clarity in your clinical application of this medicine through a highly systematic approach.

Anmälan Örtmedicinsk utbildning

Fyll i formuläret och skicka iväg din anmälan. Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt. Vill du bara få info skicka då mejl till

Personuppgifter